Zákonné poistenie

Zákonné poistenieČo je to vlastne zákonné poistenie? Medzi všeobecne známy fakt o tomto produkte patrí hlavne to, že ide o povinnosť plynúcu zo zákona a že tento typ zabezpečenia vozidla je povinne uzatvoriteľný pre všetky používané vozidlá, bez ohľadu na ich …